Vaccinationer vid utlandsresa

Om du planerar att resa utomlands, så kan det vara bra att veta om du behöver vaccinera dig eller inte innan. Det brukar finnas rekommendationer kring vad du ska vaccinera dig för inom vissa länder. Sedan är det ju så att även om du stannar hemma, så är det bra att vaccinera sig. Då mot polio, mässling, stelkramp och difteri. Du kan göra en vaccination i Uppsala om du vill. 

Vaccination vid resa till Europa

Inom vissa delar av Europa så rekommenderas det vaccination. Du bör ta vaccination mot hepatit A om du ska till vissa områden i Östeuropa. Ska du till Åland, de baltiska staterna, i vissa områden i centrala och östra Europa, samt i Sibirien i Ryssland så rekommenderas även att vaccinera dig mot fästingsmittan TBE.

Vaccination vid resa till Asien

För resor i stora delar av Asien rekommenderas vaccinering mot hepatit A och hepatit B. I en del områden av Asien finns myggor som kan sprida Japansk encefalit, en typ av hjärninflammation. Ska du vandra i Himalaya i mer än tre veckor rekommenderas även vaccin mot epidemisk (smittsam) hjärnhinneinflammation.

Vaccination vid resa till Afrika

För resor i stora delar av Afrika rekommenderas vaccinering mot hepatit A och hepatit B. Det är även bra att ta drickvaccin mot kolera samt vaccin mot tyfoidfeber samt ta läkemedel mot malaria i förebyggande syfte. 

Vaccination vid resa till Sydamerika, Centralamerika och Nordamerika

För resor i stora delar av Sydamerika och Centralamerika så rekommenderas vaccination mot hepatit A och hepatit B. Du kan också behöva vaccinera dig mot gula febern. När det gäller Nordamerika, så finns inga särskilda vaccinationsrekommendationer.

 

23 Jan 2020

© 2024 Budgetresande.se. Todos los derechos Reservados.